restless

(Source: dulcim, via seouleu)

POSTED: 2 months ago NOTES: 3510 TAGS: #kai #exo #exo k
falsifications:

youliah:

OMG DYINGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

HOARSE SQUEALING IRL

falsifications:

youliah:

OMG DYINGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

HOARSE SQUEALING IRL

(Source: kaicecream)